Giải Bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ đường thẳng nằm ngang có mũi tên bên phải, đánh dấu các điểm cách đều nhau, chọn điểm trên đường thẳng làm điểm 0, từ điểm 0 lấy các điểm cách đều 0 hai đơn vị.

Lời giải chi tiết


Điểm bên trái số 0 và cách 0 hai đơn vị biểu diễn số -2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài