Trả lời Thực hành 3 trang 51 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy nói độ cao hoặc sâu của các địa danh sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số dương là độ cao, số âm là độ sâu.

Lời giải chi tiết

Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là 3143 mét.

Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32 mét.

Độ cao của đỉnh Everest là 8848 mét.

Độ sâu của đáy khe Mariana( Ma-ri-a-na) là \( - 10994\) mét.

Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20 mét.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu