Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 49 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

- Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

- Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ dưới mực số 0 có mang dấu gì.

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay ở dưới mực nước?

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập số tự nhiên.

\(4 + 3\);                         \(4 - 3\);

\(2 + 5\);                         \(2 - 5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a,b Quan sát hình và trả lời câu hỏi

c) Phép tính trừ có số bị trừ nhỏ hơn số trừ thì không thực hiện được trên tập số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a)

Các số chỉ nhiệt độ ở trên mực số 0: 10;20;30;40;50

Các số chỉ nhiệt độ dưới mực số 0 có mang dấu trừ.

b)

Các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở dưới mực nước.

c)

Phép tính \(2 - 5\) vì \(2 < 5\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu