Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Ta đã biết N= { {0;1;2;3;...} là tập hợp số tự nhiên. Còn Z= {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Đề bài

Ta đã biết \(\mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}\) là tập hợp số tự nhiên. Còn \(\mathbb{Z} = \left\{ {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} \right\}\) là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra các loại số xuất hiện trong tập hợp \(\mathbb{Z}\).

Lời giải chi tiết

Các số \( - 1; - 2; - 3;...\) là các số nguyên âm.

Các số 0;1;2;3;... là các số tự nhiên.

\(\mathbb{Z}\) là tập hợp gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm.


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí