Trả lời Thực hành 5 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số đối của mỗi số sau: \(5; - 4; - 10;2020\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

Lời giải chi tiết

Số đối của 5 là \( - 5\)

Số đối của \( - 4\) là 4

Số đối của \( - 10\) là 10

Số đối của \(2020\) là \( - 2020\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu