Trả lời Hoạt động khám phá 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Trên trục số, mỗi điểm ( - 6;6) cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?

Đề bài

Trên trục số, mỗi điểm \( - 6;6\) cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn giữa 0 và \( - 6\); giữa 0 và 6

Lời giải chi tiết

Điểm 6 cách điểm 0 sáu đơn vị.

Điểm \( - 6\) cách điểm 0 sáu đơn vị


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí