Trả lời Vận dụng trang 51 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số thiền lãi, lỗ hàng ngày trong một tuần như sau:

 

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

 

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Số tiền lãi: Số dương.

Số tiền lỗ: Số nguyên âm.

Số tiền hòa vốn: Số 0

b)

Dưới mực nước biển: Số âm

Trên mực nước biển: Số dương.

Lời giải chi tiết

a)

Ngày

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9

Số nguyên

200

- 50

180

90

-80

0

140

b)

Bộ phận nhà giàn

Phần 3 chân đỡ

Phần 2 chân đỡ

Phần 1 chân đỡ

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Độ cao

-15

-9

-4

8

18

25

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu