Trả lời Thực hành 2 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng.

a) \( - 4 \in \mathbb{Z}\) b) \(5 \in \mathbb{Z}\)    c) \(0 \in \mathbb{Z}\)

d) \( - 8 \in \mathbb{N}\) e) \(6 \in \mathbb{N}\)   g) \(0 \in \mathbb{N}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các số xuất hiện trong a, b, c, d, e, g có thuộc các tập hợp tương ứng hay không, nếu thuộc thì phát biểu đó đúng.

\(a \in \mathbb{Z}\): có nghĩa là “a là số nguyên”

\(a \in \mathbb{N}\): có nghĩa là “a là số tự nhiên”

Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

Lời giải chi tiết

Phát biểu a : Đúng, vì \( - 4\) là số nguyên âm nên nó là số nguyên.

Phát biểu b: Đúng, vì 5 là số nguyên dương nên nó là số nguyên.

Phát biểu c: Đúng, vì 0 là số nguyên.

Phát biểu d: Sai, vì \( - 8\) là số nguyên âm, không phải là số tự nhiên.

Phát biểu e: Đúng, vì 6 là số tự nhiên.

Phát biểu f: Đúng, vì 0 là số tự nhiên.


Bình chọn:
4.8 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.