Giải Bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Vẽ một đoạn của trục số từ \( - 10\) đến \(10\). Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây:

\( + 5; - 4;0; - 7; - 8;2;3;9; - 9\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân loại số nguyên dương, số nguyên âm và số 0.

Đếm số đơn vị cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị.

Số nguyên dương ta ghi các số bên phải số 0, số nguyên âm ta ghi số bên trái số âm.

Lời giải chi tiết

Số 0 được biểu diễn bởi điểm 0.

Các số \( - 4; - 7; - 8; - 9\) là các số nguyên âm nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 lần lượt là \(4;7;8;9\) đơn vị.

Các số +5;2;3;9 là các số nguyên dương nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 lần lượt là 5; 2; 3; 9 đơn vị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài