Trả lời Thực hành 2 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau:

a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần;

b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Các số lẻ liên tiếp cách nhau 2 đơn vị

b) Các số tự nhiên liên tiếp cách nhau 1 đơn vị

Lời giải chi tiết

a) 17, 19, 21

b) 102, 101, 100, 99


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu