Trả lời Thực hành 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


a) Tập hợp.... b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 1

a) Tập hợp \(\mathbb{N}\) và \({\mathbb{N}^*}\) có gì khác nhau?

b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: C = {\(a \in {\mathbb{N}^*}\)| a < 6 }.

Phương pháp giải:

a) Quan sát và chỉ ra sự khác nhau giữa hai tập hợp

b) Viết các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 6 bằng cách liệt kê

Lời giải chi tiết:

a) Tập hợp \(\mathbb{N}\) chứa số 0 còn tập hợp \({\mathbb{N}^*}\) không chứa số 0

b) C = {1; 2; 3; 4; 5}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí