Giải Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Biểu diễn các số 1 983; 2 756; 2 023 theo mẫu 1 983 = 1 x 1 000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {abcd} \)= a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d

Lời giải chi tiết

2 756 = 2 x 1000 + 7 x 100 + 5 x 10 + 6

2 023 = 2 x 1000 + 2 x 10 + 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài