Giải Bài 2 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính diện tích và chu vi các hình được tô màu sau:

a)

 

b)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia hình thành hai hình chữ nhật.

b) Diện tích của hình màu xanh bằng diện tích hình chữ nhật lớn trừ đi diện tích hình thang cân bị khuyết ở đáy.

Lời giải chi tiết

a)

Ta chia hình ban đầu thành hình chữ nhật nhỏ có chiều dài 8 cm và chiều rộng là: 7-6=1cm và hình chữ nhật lớn có chiều dài 7cm và chiều rộng là 5cm.

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là \(8.1 = 8\left( {c{m^2}} \right)\).

Diện tích hình chữ nhật lớn là \(5.7 = 35\left( {c{m^2}} \right)\).

Diện tích hình ban đầu là \(8 + 35 = 43\left( {c{m^2}} \right)\).

b)

Diện tích hình chữ nhật lớn là \(24.14 = 336\left( {{m^2}} \right)\)

Hình thang cân có chiều cao là \(14 - 6 = 8\left( m \right)\), đáy bé là 2m, đáy lớn là 24m.

Diện tích hình thang cân là \(S = \frac{{\left( {2 + 24} \right).8}}{2} = 104\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình ban đầu là \(336 - 104 = 232\left( {{m^2}} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài