Trả lời Vận dụng 1 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với các kích thước như hình vẽ sau. Chi phí cho mỗi mét vuông làm lối đi hết 120 nghìn đồng. Hỏi chi phí để làm lối đi là bao nhiêu?

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lối đi là phần màu trắng viền đỏ như hình vẽ.

Tính diện tích của lối đi.

Lấy diện tích nhân với số tiền mỗi mét vuông để tính chi phí làm lối đi.

Lời giải chi tiết

Từ hình vẽ ta thấy lối đi của dạng hình bình hành với đáy là 2m và chiều cao bằng với chiều cao của hình chữ nhật màu xanh là 20m.

Diện tích lối đi là \(2.20 = 40\left( {{m^2}} \right)\)

Chi phí để làm lối đi là:

\(40.120 = 4800\) nghìn đồng= 4,8 triệu đồng.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu