Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi. - Diện tích tam giác AMD bằng diện thích tam giác nào? - Diện tích hinh bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

Đề bài

Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi.

- Diện tích tam giác AMD bằng diện thích tam giác nào?

- Diện tích hinh bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{S_{AMD}} = \frac{{h.MD}}{2};{S_{BNC}} = \frac{{h.NC}}{2};MD = NC\\ \Rightarrow {S_{AMD}} = {S_{BNC}}\end{array}\)

Vậy diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác BNC.

- Diện tích hình bình hành ABCD tổng diện tích AMD và diện tích ABCM.

- Diện tích hình chữ nhật ABNM bằng tổng diện tích BNC và diện tích ABCM.

Từ (1),(2) và (3) ta được, diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABNM.


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí