Trả lời Thực hành 2 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào?

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài viền xung quanh của khu vườn.

Lời giải chi tiết

Chiều dài của tường rào bằng tổng chiều dài đường gấp khúc viền xung quanh hình trên.

Chiều dài viền xung quanh là: \(10.2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 9 = 44\left( m \right)\)

Số tiền cần để xây tường rào là:

\(44.150 = 6600\) nghìn đồng .


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu