Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 3 rồi thực hiện các yêu cầu sau: - So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC. - Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

Đề bài

Quan sát hình 3 rồi thực hiện các yêu cầu sau:

- Tính chu vi của hình thoi ABCD.

- So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC.

- Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chu vi hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết

- Chu vi hình thoi ABCD là: a+a+a+a=4.a (đvdd)

- Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật AMNC vì chúng đều được ghép nối bởi 4 hình tam giác bằng nhau.

- Ta có: m là độ dài của AC, n là độ dài của BD. Độ dài của BD gấp đôi độ dài của NC nên độ dài của NC là \(\frac{n}{2}\).

Diện tích AMNC là \({S_{AMNC}} = m.\frac{n}{2}\).


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí