Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 3 rồi thực hiện các yêu cầu sau:

- So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC.

- Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

 

Lời giải chi tiết

- Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật AMNC vì chúng đều được ghép nối bởi 4 hình tam giác bằng nhau.

Ta có: m là độ dài của AC, n là độ dài của BD. Độ dài của BD gấp đôi độ dài của NC nên độ dài của NC là \(\frac{n}{2}\).

Diện tích AMNC là \({S_{AMNC}} = m.\frac{n}{2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu