Giải Bài 1 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính diện tích các hình sau:

a) Hình bình hành có độ dài một cạnh 20 cm và chiều cao tương ứng 5 cm.

b) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm.

c) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 5 m và 3,2 m; chiều cao là 4 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Diện tích hình bình hành có độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h là: \(S = \frac{{a.h}}{2}\).

b) Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo m và n là \(S = \frac{{m.n}}{2}\)

c) Diện tích hình thang cân có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao h là: \(S = \frac{{\left( {a + b} \right).h}}{2}\).

Lời giải chi tiết

a) \(a = 20cm;h = 5cm\).

Áp dụng công thức tính diện tích ta có:

\(S = \frac{{a.h}}{2} = \frac{{20.5}}{2} = 50\left( {c{m^2}} \right)\).

b) \(m = 5\left( m \right);n = 20\left( {dm} \right) = 2\left( m \right)\)

\( \Rightarrow S = \frac{{m.n}}{2} = \frac{{5.2}}{2} = 5\left( {{m^2}} \right)\)

c) \(a = 5\left( m \right);b = 3,2\left( m \right);h = 4\left( m \right)\)

\( \Rightarrow S = \frac{{\left( {a + b} \right).h}}{2} = \frac{{\left( {5 + 3,2} \right).4}}{2} = 16,4\left( {{m^2}} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài