Giải Bài 3 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Một mảnh vườn có hình dạng như hình vẽ bên.

 

Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình bình hành ADEF có kích thước như sau:

BC= 30 m; AD=42m, BM=22m, EN=28 m.

Hãy tính diện tích mảnh vườn này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích mảnh vườn bằng tổng diện tích hình ABCD và hình ADEF.

Lời giải chi tiết

Diện tích ABCD là:

\({S_{ABCD}} = \frac{{\left( {BC + AD} \right).BM}}{2}\)\( = \frac{{\left( {30 + 42} \right).22}}{2} = 792\left( {{m^2}} \right)\).

Diện tích ADEF là:

\({S_{ADEF}} = AD.EN = 42.28 = 1176\left( {{m^2}} \right)\).

Diện tích mảnh vườn là: \(792 + 1176 = 1968\left( {{m^2}} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài