Lý thuyết Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân

Nhắc lại kiến thức

 

              Hình tam giác

                                                                                          (C là chu vi và S là diện tích)


2. Chu vi, diện tích của hình bình hành, hình thoi

Hình bình hành:

 

Với C là chu vi và S là diện tích

Hình thoi:

 

Với C là chu vi và S là diện tích

3. Tính chu vi, diện tích của các hình trong thực tế

Để tính diện tích các hình trong thực tế, ta có thể chia hình cần tính thành các hình cơ bản đã biết công thức tính diện tích rồi tính tổng diện tích các hình cơ bản đó


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài