Giải Bài 1 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi chọn kí hiệu \( \in ,\,\, \notin \) thích hợp thay cho mỗi dấu ? dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu x \( \in \) A, đọc là “ x thuộc A”. Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y \( \notin \) A, đọc là “y không thuộc A”.

Lời giải chi tiết

Tập hợp D = {6; 7; 8; 9; 10; 11}

\(5 \notin D,\,\,\,\,\,7 \in D,\,\,\,\,\,17 \notin D,\,\,\,\,\,\,0 \notin D,\,\,\,\,\,\,\,\,10 \in D\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài