Giải Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho B là tập hợp các số tự nhiên và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử

- Rút ra nhận xét về tính đúng sai của các khẳng định

Lời giải chi tiết

Ta có tập hợp B = {31; 33; 35;….}

Các khẳng định đúng là: a, c

Các khẳng định sai là: b, d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài