Trả lời Vận dụng trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dưới đây là quảng cáo khuyến mại cuối tuần của một siêu thị.

 

Hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính mỗi sản phẩm được giảm bao nhiêu đồng?

- Viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam

Lời giải chi tiết

Xoài được giảm: 96 000 – 80 000 = 16 000 (đồng)

Cá được giảm: 80 000 – 66 000 = 14 000 (đồng)

Cam được giảm: 22 900 – 19 900 = 3 000 (đồng)

Dưa hấu được giảm: 19 900 – 16 500 = 3 400 (đồng)

Gà được giảm: 99 900 – 68 900 = 31 000 (đồng)

=> Tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng: M = {xoài; cá; gà}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Hỏi bài