CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chọn kí hiệu ....thay cho dấu ? trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Tìm tập hợp các ước của 30. b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50. c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. a).... b)....

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trò chơi “Đua viết số cuối cùng” Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo luật như sau: Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 3. Sau đó đến lượt người thứ hai

Xem lời giải

Em có biết trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Theo dương lịch, một năm thường có 365 ngày, riêng năm nhuận có thêm 1 ngày và ngày đó được cố định là ngày 29 tháng Hai. Thông thường, năm nhuận có số năm là bội của 4. Các năm 2044, 2086 có phải năm nhuận không?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Tìm tất cả các ước của các số từ 1 đến 10. b) Sắp xếp các số từ 1 đến 10 thành ba nhóm: - Nhóm 1 bao gồm các số chỉ có một ước. - Nhóm 2 bao gồm các số chỉ có hai ước khác nhau. - Nhóm 3 bao gồm các số có nhiều hơn hai ước khác nhau

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Trong các số 11; 12; 25, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao? b) Lan nói rằng: “Nếu một số tự nhiên không là số nguyên tố thì nó phải là hợp số. Em có đồng ý với Lan không? Vì sao?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm các số tự nhiên lớn hơn 1 để thay thế dấu trong ô vuông ở mỗi sơ đồ cây dưới đây, rồi viết gọn dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số 18, 42, 280 bằng cách dùng luỹ thừa.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Mỗi số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích. a) 213; b) 245; c) 3737; d) 67.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Lớp của bạn Hoàng có 37 học sinh. Trong một lần thi đồng diễn thể dục, các bạn lớp Hoàng muốn xếp thành các hàng có cùng số bạn để được một khối hình chữ nhật có ít nhất là hai hàng. Hỏi các bạn có thực hiện được không? Em hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy cho ví dụ về : a) Hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. b) Ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? a) Tích của hai số nguyên tố luôn là một số lẻ. b) Tích của hai số nguyên tố có thể là một số chẵn. c) Tích của hai số nguyên tố có thể là một số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số chia hết cho các số nguyên tố nào? a) 80; b) 120; c) 225; d) 400.

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số. a) 1024; b) 242; c) 375; d) 329.

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho số a.. Trong các số 4, 7, 9, 21, 24, 34, 49, số nào là ước của a?

Xem lời giải

Bài 8 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình dùng một khay hình vuông cạnh 60 cm để xếp bánh chưng. Mỗi chiếc bánh chưng hình vuông có cạnh 15 cm. Bình có thể dùng những chiếc bánh chưng để xếp vừa khít vào khay này không? Giải thích.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100. a) Hãy lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 theo các hướng dẫn sau: Lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cột như dưới đây.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 48), em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau: 113; 143; 217; 529.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nhau, số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau. b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các phần tử chung của hai tập hợp này.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác