Trả lời Thực hành 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {17*} \)thoả mãn từng điều kiện:

a) Chia hết cho 2;    b) Chia hết cho 5;    

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

+Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

+Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết

a) *\( \in \){0; 2; 4; 6; 8}

b) *\( \in \){0; 5}

c) *\( \in \){0}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu