Trả lời Thực hành 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Viết hai số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2.

b) Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết

a) 1026 và 5792

b) 125 và 687

Chú ý: Ta có thể chọn các số khác cũng thỏa mãn điều kiện đề bài

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu