Giải Bài 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Trong những số sau: 2 023, 19445, 1010, số nào:

a) chia hết cho 2?

b) chia hết cho 5?

c) chia hết cho 10?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ

những số đó mới chia hết cho 2.

Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 10.

Lời giải chi tiết

a) Số chia hết cho 2 là 1010

b) Số chia hết cho 5 là 19445

c) Số chia hết cho 10 là 1010

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài