Giải Bài 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Trong những số sau: 2 023, 19445, 1010, số nào: a) chia hết cho 2? b) chia hết cho 5? c) chia hết cho 10?

Đề bài

Trong những số sau: 2 023, 19445, 1010, số nào:

a) chia hết cho 2?

b) chia hết cho 5?

c) chia hết cho 10?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

+Các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

+Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 10.

Lời giải chi tiết

a) Số chia hết cho 2 là 1010 (vì 1010 có chữ số tận cùng là 0)

b) Số chia hết cho 5 là 19445 ( vì 19445 có chữ số tận cùng là 5) và 1010 ( vì 1010 có chữ số tận cùng là 0)

c) Số chia hết cho 10 là 1010 (vì 1010 có chữ số tận cùng là 0)


Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí