Giải Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2,

chia hết cho 5.

a) 146 + 550;       b) 575 - 40;      

c) 3.4.5 + 83;       d) 7.5.6 - 35.4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a + b) \( \vdots \)n

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a - b) \( \vdots \)n

Nếu trong một tổng và một hiệu có 1 số không chia hết cho n thì tổng (hiệu) đó không chia hết cho n.

Lời giải chi tiết

a)

146\( \vdots \)2; 550\( \vdots \)2 => (146 + 550) \( \vdots \)2

146 không chia hết cho 5; 550\( \vdots \)5 => (146 + 550) không chia hết cho 5

b) 575 không chia hết cho 2; 40\( \vdots \)2 => (575 - 40) không chia hết cho 5

   575\( \vdots \)5; 40\( \vdots \)5 => (575 - 40) \( \vdots \)5

c) 3.4.5\( \vdots \)2; 83 không chia hết cho 2 => (3.4.5 + 83) không chia hết cho 2

    3.4.5\( \vdots \)5; 83 không chia hết cho 5 => (3.4.5 + 83) không chia hết cho 5

d) 7.5.6 \( \vdots \)2; 35.4\( \vdots \)2 => (7.5.6 - 35.4) \( \vdots \)2

    7.5.6 \( \vdots \)5; 35.4\( \vdots \)5 => (7.5.6 - 35.4) \( \vdots \)5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài