Giải Bài 1 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai? a) 1560 + 390 chia hết cho 15; b) 456 + 555 không chia hết cho 10; c) 77+ 49 không chia hết cho 7; d) 6624 – 1 806 chia hết cho 6.

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1 560 + 390 chia hết cho 15;

b) 456 + 555 không chia hết cho 10;

c) 77+ 49 không chia hết cho 7;

d) 6 624 – 1 806 chia hết cho 6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \) n và b\( \vdots \) n thì (a + b) \( \vdots \) n

Nếu a\( \vdots \) n và b\( \vdots \) n thì (a - b) \( \vdots \) n

Nếu a\(\not{ \vdots }\) n, b\( \vdots \) n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\) n (a>b)

Nếu a\( \vdots \) n, b\(\not{ \vdots }\) n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\) n (a>b)

Nếu a\(\not{ \vdots }\) n, b\( \vdots \) n thì (a + b) \(\not{ \vdots }\) n.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 1 560\( \vdots \)15; 390\( \vdots \)15 => (1 560 + 390) \( \vdots \) 15 => Khẳng định đúng

b) Ta có: 456 + 555 có chữ số tận cùng là 1 nên tổng không chia hết cho 10 => Khẳng định đúng

c) Ta có: 77\( \vdots \)7; 49\( \vdots \)7 => (77+ 49) \( \vdots \)7 => Khẳng định sai

d) Ta có: 6 624\( \vdots \)6; 1 806\( \vdots \)6 => (6 624 – 1 806) \( \vdots \) 6 => Khẳng định đúng


Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí