Giải Bài 1 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1560 + 390 chia hết cho 15;

b) 456 + 555 không chia hết cho 10;

c) 77+ 49 không chia hết cho 7;

d) 6624 – 1 806 chia hết cho 6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a + b) \( \vdots \)n

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a - b) \( \vdots \)n

Nếu a\(\not{ \vdots }\)n, b\( \vdots \)n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\)n (a>b)

Nếu a\( \vdots \)n, b\(\not{ \vdots }\)n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\)n (a>b)

Nếu a\(\not{ \vdots }\)n, b\( \vdots \)n thì (a + b) \(\not{ \vdots }\)n.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 1560\( \vdots \)15; 390\( \vdots \)15 => (1560 + 390) \( \vdots \) 15 => Đúng

b) Ta có: 456 + 555 có chữ số tận cùng là 1 nên tổng không chia hết cho 10 => Đúng

c) Ta có: 77\( \vdots \)7; 49\( \vdots \)7 => (77+ 49) \( \vdots \)7 => Sai

d) 6624\( \vdots \)6; 1906\( \vdots \)6 => (6624 – 1 806) \( \vdots \) 6 => Đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài