Giải Bài 3 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tim các số tự nhiên và biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:

a) 1 298 = 354q + r (0 \( \le \) r < 354);

b) 40685 = 985q + r (0 \( \le \) r < 985).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lấy 1298 chia cho 354 để tìm thương q và số dư r

- Lấy 40685 chia cho 985 để tìm thương q và số dư r

Lời giải chi tiết

a) Ta có 1298 : 354 = 3 dư 236

=> 1298 = 354.3 + 236

b) Ta có: 40685 : 985 = 41 dư 300

=> 40685 = 985. 41 + 300

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài