Giải Bài 4 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Trong phong trào xây dựng “nhà sách của chúng ta”, lớp 6A thu được 3 loại sách do các bạn

trong lớp đóng góp: 36 quyển truyện tranh, 40 quyển truyện ngắn và 15 quyển thơ. Có thể

chia số sách đã thu được thành 4 nhóm với số lượng quyển bằng nhau không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem số sách từng loại có chia hết cho 4 không rồi suy ra tổng số sách các loại có chia hết cho 4 không và kết luận

Lời giải chi tiết

Do 36\(\, \vdots \,\)4; 40\( \, \vdots \,\)4 và 15 không chia hết cho 4

=> ( 36 + 40 + 15) không chia hết 4

Vậy ta không thể chia số sách đã thu được thành 4 nhóm với số lượng quyển bằng nhau

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài