Trả lời Thực hành 1 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157; 5105.

b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe taxi chỉ chở được không quá 4 bạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thực hiện phép chia các số đã cho cho 3 rồi tìm số dư

b) Xét xem kết quả của phép chia 17 cho 4 và kết luận.

Lời giải chi tiết

 a)Ta có 255 = 3.75 => 225:3 = 75

=> Số dư của phép chia là 0

Ta có: 157= 3.52 + 1 => 157:3 = 52 (dư 1)

=> Số dư của phép chia là 1

Ta có 5105 = 3.1701 + 2 => 5105:3 = 1701 (dư 2)

=> Số dư của phép chia là 2.

b) Vì 17: 4 = 4 dư 1 nên thừa 1 bạn. Vậy không sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu