CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Thực hành 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 6 ( in ) ƯC(24, 30);        b) 6 ( in ) ƯC(28,42);        c) 6( in ) ƯC(18, 24, 42).

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm ước chung của: a) 36 và 45; b) 18, 36 và 45.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn thành lập các đội tham gia hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia 1 đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn được nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau....

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Với khẳng định sai, hãy sửa lại cho đúng. a) ƯC(12, 24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12}; b) ƯC(36, 12, 48)= {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm: a) ƯCLN(1,16); b) ƯCLN(8, 20); c) ƯCLN (84, 156); d) ƯCLN (16, 40, 176).

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC(18, 30) và tập hợp A. b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các nước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của: i. 24 và 30; ii. 42 và 98; iii. 180 và 234.

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Rút gọn các phân số sau:28/42; 60/135; 288/180...

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành những đoạn ngắn hơn có cùng chiều dài để làm nơ trang trí mà không bị thừa ruy băng. Tính độ dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Bài toán “Đèn nhấp nháy” Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lần, dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây. Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần đầu tiên vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng là không đáng kể. Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo:

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích. a) 20 ( in ) BC(4, 10);    b) 36( in ) BC(14, 18);   c) 72 ( in ) BC(12, 18, 36).

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy viết: a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8). b) Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4. c) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3;4 và 8.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

- Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8. - Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3, 4, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số nhỏ nhất đó với các bội chung của 3, 4 và 8.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số nguyên tố cùng nhau không?

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30)

Xem lời giải

Thực hành 6 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: b) Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm: a) BC(6, 14); b) BC(6, 20, 30); c) BCNN(1,6); d) BCNN (10, 1, 12); e) BCNN (5, 14).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác