Giải Bài 2 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 hay

không, có chia hết cho 9 hay không.

a) 1 260 +5 306;        b) 436 – 324;           

c) 2.3.4.6 + 27.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chi những số đó mới chia hết cho 9.

-  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chi những số đó mới chia hết cho 3.

- Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, một hiệu

Lời giải chi tiết

a) 1206 \( \vdots \)3 và 5306\( \vdots \)3 => (1 260 +5 306) \( \vdots \)3

   1206 \( \vdots \)9 và 5306 không chia hết cho 9 => (1 260 +5 306) không chia hết cho 9

b) 436 không chia hết cho 3 và 324\( \vdots \)3 => (436 – 324) không chia hết cho 3

    436 không chia hết cho 9 và 324\( \vdots \)9 => (436 – 324) không chia hết cho 9

c) 2.3.4.6 \( \vdots \)3 và 27\( \vdots \)3 => (2.3.4.6 + 27) \( \vdots \)3

    2.3.4.6 \( \vdots \)9 và 27\( \vdots \)9 => (2.3.4.6 + 27) \( \vdots \)9

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài