Giải Bài 2 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 hay không, có chia hết cho 9 hay không. a) 1 260 +5 306; b) 436 – 324; c) 2.3.4.6 + 27.

Đề bài

Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 hay không, có chia hết cho 9 hay không.

a) 1 260 +5 306;        b) 436 – 324;           

c) 2.3.4.6 + 27.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

-  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

- Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, một hiệu

Lời giải chi tiết

a) 1260 \( \vdots \)3 và 5306\(\not{ \vdots }\) 3 => (1 260 +5 306) \(\not{ \vdots }\) 3

   1260 \( \vdots \)9 và 5306 \(\not{ \vdots }\) 9 => (1 260 +5 306) \(\not{ \vdots }\) 9

b) 436 \(\not{ \vdots }\) 3 và 324\( \vdots \)3 => (436 – 324) \(\not{ \vdots }\) 3

    436 \(\not{ \vdots }\) 9 và 324\( \vdots \)9 => (436 – 324) \(\not{ \vdots }\) 9

c) 2.3.4.6 \( \vdots \)3 và 27\( \vdots \)3 => (2.3.4.6 + 27) \( \vdots \)3

    2.3.4.6 \( \vdots \)9 và 27\( \vdots \)9 => (2.3.4.6 + 27) \( \vdots \)9

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí