Trả lời Thực hành 2 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Trong hai số 315 và 418, số nào chia hết cho 3?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH2

Trong hai số 315 và 418, số nào chia hết cho 3?

Phương pháp giải:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

Do 3+1+5=9 chia hết cho 3 nên 315 chia hết cho 3

Do 4+1+8=13 không chia hết cho 3 nên 418 không chia hết cho 3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài