Giải Bài 3 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Bạn Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bị trong mỗi hộp lần lượt là 203, 127, 97, 173.

a) Liệu có thể chia số bị trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Giải thích.

b) Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi bị thì có thể chia đều tổng số bị cho mỗi người được không?

c) Nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn cùng chơi bị thì có thể chia đều tổng số bị cho mỗi người được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xét xem số bi trong mỗi hộp có chia hết cho 3 không?

b) Tính số bạn khi Tuấn rủ thêm hai bạn rồi áp dụng câu a

c) Xét xem số bi của trong mỗi hộp có chia hết cho 9 không?

Lời giải chi tiết

a) Do 203 không chia hết cho 3; 127 \( \vdots \)3; 97 không chia hết cho 3; 173 không chia hết cho 3 nên không thể chia số bị trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau.

b) Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn khi đó ta sẽ có 3 bạn chơi

 Do 203 không chia hết cho 3; 127 \( \vdots \)3; 97 không chia hết cho 3; 173 không chia hết cho 3 nên ta đi xét tổng:

Ta có tổng số bi là: 203+127+97+173= 600

Ta thấy 600\( \vdots \)3 nên ta có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người

c) Nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn khi đó ta sẽ có 9 bạn chơi.

Ta thấy 600 không chia hết cho 9 nên không thể chia đều tổng số bi cho mỗi người.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài