Giải Bài 1 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Cho các số: 117; 3447; 5085; 534; 9348; 123.

a) Em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên.

b) Có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có,

hãy viết các số đó thành tập hợp B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chi những số đó mới chia hết cho 9.

-  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chi những số đó mới chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a) A = {117; 3447; 5085}

b) Có các số: 534; 9348; 123 chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

=> B = {534; 9348; 123}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài