Giải Bài 1 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Cho các số: 117; 3447; 5085; 534; 9348; 123. a) Em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên. b) Có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có, hãy viết các số đó thành tập hợp B.

Đề bài

Cho các số: 117; 3447; 5085; 534; 9348; 123.

a) Em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên.

b) Có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có, hãy viết các số đó thành tập hợp B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

-  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(1+1+7=9; \\3+4+4+7=18;\\5+0+8+5=18;\\ 5+3+4=12; \\9+3+4+8=24;\\ 1+2+3=6.\)

Các số 117; 3447; 5085 chia hết cho 9 (vì có tổng các chữ số chia hết cho 9)

=> A = {117; 3447; 5085}

b) Có các số: 534; 9348; 123 chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

=> B = {534; 9348; 123}


Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí