CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Bài 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm: a) BC(6, 14); b) BC(6, 20, 30); c) BCNN(1,6); d) BCNN (10, 1, 12); e) BCNN (5, 14).

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Ta có BCNN(12, 16) = 48. Hãy viết tập hợp A các bội của 48. Nhận xét về tập hợp BC(12, 16) và tập hợp A. b) Để tìm tập hợp bội chung của hai số tự nhiên a và b, ta có thể tìm tập hợp các bội của BCNN(a, b). Hãy vận dụng để tìm tập hợp các bội chung của: i. 24 và 30; ii. 42 và 60; iii. 60 và 150; iv. 28 và 35.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Quy đồng mẫu số các phân số sau (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):..

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính:( có sử dụng bội chung nhỏ nhất): a)11/15+9/10 b)5/6+7/9+11/12 c)7/24- 2/21 d)11/36 - 7/24

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chị Hoà có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hoà có bao nhiêu bông sen? Biết rằng chị Hoà có khoảng từ 200 đến 300 bông.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chia hình chữ nhật thành các ô vuông

Xem lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm trang 45-46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ "thanh”. Cách viết đúng là: (A) X = {t; h; a; n; h}. (B) X = {t; h; n}; (C) X= {t; h; a; n}. (D) X = {t; h; a; n; m}. ...

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiều diện tích và dân số của các quốc gia.

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm các chữ số x, y biết: a) Số 12x02y chia hết cho cả 2; 3 và 5. ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong dịp "Hội xuân", để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A...

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào...

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như dưới đây. Trong mỗi trường hợp a, b, c, d, ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở... b) Nhận xét về tích ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) và tích a. b.

Xem lời giải

Bài 8 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang...

Xem lời giải

Bài 9 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đố vui... TOÁN VÀ THƠ...Trung thu gió mát trăng trong...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác