Giải Bài 4 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tích của hai số nguyên tố luôn là một số lẻ.

b) Tích của hai số nguyên tố có thể là một số chẵn.

c) Tích của hai số nguyên tố có thể là một số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải chi tiết

a) Sai. Ví dụ: 2 và 5 là hai số nguyên tố nhưng 2.5=10 là số chẵn

b) Đúng. Vì tích của số nguyên tố 2 và 1 số khác sẽ là số chẵn

c) Sai. Vì tích tạo thành là một số có 4 ước

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài