Giải Bài 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Mỗi số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích.

a) 213;

b) 245;

c) 3737;

d) 67.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

a) Ta thấy 213 chia hết cho 3 => 213 có nhiều hơn hai ước => 213 là số nguyên tố

b) Ta thấy 245 chia hết cho 5 => 245 có nhiều hơn hai ước => 245 là số nguyên tố

c) Ta thấy 3737 chia hết cho 3737 => 3737 có nhiều hơn hai ước => 3737 là số nguyên tố

d) Số 67 là số nguyên tố vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Hỏi bài