Giải Bài 6 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số.

a) 1024;         b) 242;             

c) 375;            d) 329.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc hoặc theo sơ đồ cây. Rồi liệt kê các ước của mỗi số.

Lời giải chi tiết

LG:

1024

2

242

2

375

3

329

7

512

2

121

11

125

3

47

47

256

2

11

11

25

5

1

 

128

2

1

 

5

5

 

 

64

2

 

 

1

 

 

 

32

2

 

 

 

 

 

 

16

2

 

 

 

 

 

 

8

2

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

a) 1024=210

Ư(1024)= {1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1028}

b) 242= 2.112

Ư(242)= {1; 2; 11; 22; 121}

c) 375=32.52

Ư(375) = {1; 3; 5; 9; 15; 25; 75; 375}

d) 329 = 7.47

Ư(329)= {1; 7; 47; 329}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài