Giải Bài 3 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

a) Hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

b) Ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải chi tiết

a) Hai số tự nhiên liếp tiếp là số nguyên tố là 2 và 3.

b) Ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố: 3; 5; 7 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài