Trả lời Thực hành 2 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: Để phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc, ta lần lượt chia 60 cho các ước số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự từ ước nhỏ nhất đến ước lớn nhất)

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu