Giải Bài 5 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số chia hết cho các số nguyên

tố nào?

a) 80;          b) 120;                 c) 225;             d) 400.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc hoặc theo sơ đồ cây. Rồi liệt kê các ước nguyên tố của mỗi số.

Lời giải chi tiết

LG:

80

2

120

2

225

3

400

2

40

2

60

2

75

3

200

2

20

2

30

2

25

5

100

2

10

2

15

3

5

5

50

2

5

5

5

5

1

 

25

5

1

 

1

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

1

 

80=24.5                            120=23.3.5                      

225=32.52                         400=24.52

Số 80 chia hết cho các số nguyên tố: 2; 5

Số 120 chia hết cho các số nguyên tố: 2; 3; 5

Số 225 chia hết cho các số nguyên tố: 3; 5

Số 400 chia hết cho các số nguyên tố: 2; 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài