Trả lời thực hành 3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số)...

Đề bài

Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số).

a) \(\frac{{ - 15}}{7}\)           b) \(\frac{{22}}{{ - 25}}\)

c) \(\frac{{10}}{9}\)              d) \(\frac{{ - 45}}{{ - 27}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Lời giải chi tiết

 a) Số đối của \(\frac{{ - 15}}{7}\) là \(\frac{{15}}{7}\)

b) Số đối của \(\frac{{22}}{{ - 25}}\) là \(\frac{{22}}{{25}}\)

c) Số đối của \(\frac{{10}}{9}\) là \(\frac{{ - 10}}{9}\)

d) Số đối của\(\frac{{ - 45}}{{ - 27}}\) là \(\frac{{ - 45}}{{27}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí