Câu hỏi mục 3 trang 16, 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số).

a) \(\frac{{ - 15}}{7}\)           b) \(\frac{{22}}{{ - 25}}\)

c) \(\frac{{10}}{9}\)              d) \(\frac{{ - 45}}{{ - 27}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Lời giải chi tiết

 a) Số đối của \(\frac{{ - 15}}{7}\)  là \(\frac{{15}}{7}\)

b) Số đối của \(\frac{{22}}{{ - 25}}\)  là \(\frac{{22}}{{25}}\)

c) Số đối của \(\frac{{10}}{9}\)  là \(\frac{{ - 10}}{9}\)

d) Số đối của\(\frac{{ - 45}}{{ - 27}}\) là \(\frac{{ - 45}}{{27}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài