Bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

\(\frac{{ - 5}}{6}\); \(\frac{{ - 40}}{{ - 10}}\); \(\frac{5}{6}\); \(\frac{{40}}{{ - 10}}\); \(\frac{{10}}{{ - 12}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Lời giải chi tiết

 Các cặp phân số đối nhau là:

\(\frac{{ - 5}}{6}\) và \(\frac{5}{6}\)

\(\frac{{ - 40}}{{ - 10}}\) và \(\frac{{40}}{{ - 10}}\)

\(\frac{5}{6}\) và \(\frac{{10}}{{ - 12}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài