Giải Bài 8 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang...

Đề bài

Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang tặng các bạn trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, thước kẻ và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được. Khi đó, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong mỗi túi là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số túi quà nhiều nhất có thể chia là ƯCLN của 48; 32 và 56

Lời giải chi tiết

Gọi số túi quà nhiều nhất có thể chia được là x(túi, \(x \in {\mathbb{N}^*}\)).

Theo đề bài ta có: \(48 \vdots x;\,\,32 \vdots x;\,\,56 \vdots x\)

=> \(x = ƯCLN(48, 32, 56)\)

Ta có: 48 = 24.3;  32 = 25;  56= 23.7

=> ƯCLN(48, 32, 56) =23 = 8.

=> x = 8 ( thỏa mãn)

 Vậy số túi quà nhiều nhất có thể chia được là 8 túi.

Khi đó:

Số lượng vở trong mỗi túi là: 48:8=6(quyển)

Số lượng thước kẻ trong mỗi túi là: 32:8=4(chiếc)

Số lượng bút chì trong mỗi túi là: 64:8=8(chiếc)


Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí