Giải Bài 8 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang tặng các bạn trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, thước kẻ và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được.  Khi đó, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong mỗi túi là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số túi quà nhiều nhất có thể chia là ƯCLN của 48; 32 và 56

Lời giải chi tiết

Gọi số túi quà nhiều nhất có thể chia được là x(túi, \(x \in {\mathbb{N}^*}\)).

Theo đề bài ta có: \(48 \vdots x;\,\,32 \vdots x;\,\,56 \vdots x\)

=> \(x \in \)ƯCLN(48; 32; 56)

Ta có: 48 = 24.3;  32 = 25;  56= 23.7

=> ƯCLN(48; 32; 56) =23 = 8.

=> x = 8

 Vậy số túi quà nhiều nhất có thể chia được là 8 túi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài