Trả lời Câu hỏi trắc nghiệm trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Chọn đáp án đúng: 1. Hình thoi có độ dài...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì diện tích là:

(A) 300 m2.

(B) 3 000 m2.

(C) 1 500 m2.

(D) 150 m2.

Phương pháp giải:

Diện tích hình thoi bằng nửa tích 2 đường chéo

Lời giải chi tiết:

S=50.60:2=1500 m2

Đáp án: C

Câu 2

Hình thang cân có độ dài cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40 m, 30 m, 25 m, có diện tích là:

(A) 1 750 m2.

(B) 175 m2.

(C) 875 m2.

(D) 8 750 m2.

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang cân bằng: ( Đáy lớn+ đáy nhỏ). chiều cao:2

Lời giải chi tiết:

S=(40+30).25:2= 875 m2.

Đáp án: C

Câu 3

Hình bình hành có chiều dài một cạnh và chiều cao lần lượt là 70 dm và 50 dm có diện tích là:

(A) 35 m2.

(B) 3 500 m2.

(C) 17,5 m2.

(D) 350 m2.

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng tích chiều dài 1 cạnh và chiều cao tương ứng. Chú ý đơn vị

Lời giải chi tiết:

Đổi 70dm=7m, 50dm=5m

S=7.5=35 m2.

Đáp án: A


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.