Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 70 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy:

Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đồ du lịch biểu diễn một địa điểm tham quan,

Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản đồ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Quan sát bản đồ em chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm như trên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng