Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng.

Lời giải chi tiết

Hình 7a: Bóng chạm vạch sơn cho ta hình ảnh điểm thuộc đường thẳng

Hình 7b: Bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không thuộc đường thẳng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Điểm. Đường thẳng